Octrooicentrum Nederland biedt hulp aan bij zelf maken mondkapje

Mocht uw eigen gemaakte mondkapje naar uw idee zo goed zijn dat u er meer van wil laten maken en echt wil gaan produceren dan hebben wij alvast wat informatie voor u opgezocht, zodat wij u een beetje op weg kunnen helpen.

De rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/mondkapjes-tegen-het-coronavirus-maken-check-de-octrooien, heeft namelijk bekend gemaakt dat het Octrooicentrum Nederland ondernemers helpt bij ondernemers die snel en veilig aan de slag willen.

Op de website van de NEN is om die reden een pagina ter beschikking gesteld: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuws-Medische-hulpmiddelen/Normen-voor-persoonlijke-beschermingsmiddelen-en-medische-hulpmiddelen.htm, waarop wordt geprobeerd u verder wegwijs te maken.

Om mondkapjes echt in de handel te kunnen brengen is een Notified Body nodig. Op de website van het ministerie van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt dat uitgelegd: https://www.igj.nl/zorgsectoren/medische-technologie/markttoelating/rol-notified-body.

Iemand die mondkapjes als medisch hulpmiddel in de handel wil brengen moet voldoen aan wettelijke eisen. De Notified Body controleert en test de mondkapjes.

Het betreft een ingewikkeld proces. Mocht u daar meer over willen weten dan kunt u onze CBB juristen om advies vragen. Zij kunnen u of zelf helpen of doorverwijzen naar andere deskundigen op dit gebied.

Ook wordt er op dit moment gewerkt aan een vereenvoudigd testregime om mondkapjes te beoordelen. In NEN-EN 149:2009, Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles – Requirements, testing, marking, zijn verschillende testen opgenomen. Door u aan te melden bij NEN Connect kunt u NEN-EN 149:2009 bij uitzondering gratis downloaden. Mocht u daarbij hulp nodig hebben dan kunnen wij u daarbij ook helpen.

Uitzonderingsmaatregelen i.v.m. Corona die zijn getroffen, betekent dat niet alle beoordelingen van bijvoorbeeld mondkapjes door kunnen gaan: https://www.nen.nl/Nieuws/Nieuws/Uitzonderingsmaatregelen-i.v.m.-Corona-bij-NEN-Schemas.htm. Beoordelingen op afstand kan om die reden tot de mogelijkheden behoren. Wenst u daarover meer informatie te krijgen dan horen wij dat graag.

Samenvattend worden er dan ook pogingen gedaan om het toetreders van de markt van mondkapjes makkelijk te maken. De regelgeving blijft jammer genoeg ingewikkeld. Natuurlijk kunt u daarbij de hulp van onze juristen vragen. Mochten wij het antwoord niet hebben dan kunnen wij u ook doorverwijzen naar deskundigen en kunt u gebruik maken van ons netwerk. Het blijft dan ook van belang om ook zelf mondkapjes bij u thuis of grootschaliger in Nederland te maken. Daarom proberen wij zoveel mogelijk informatie te verstrekken om de innovators van dienst te zijn