OV en juist en goed gebruik mondkapje, alternatief?

In het openbaar vervoer (OV) is vanaf 1 juni 2020 een mondkapje verplicht. Op zich een goede en juiste maatregel maar daarmee zijn we er nog niet.

Alles valt en staat namelijk met een goede voorbereiding en die is er niet. Zo is de instructie van de overheid om een mondkapje zelf te maken niet de beste en veiligste optie.

In dat kader verwijzen wij naar de instructies voor het maken van mondkapjes op: https://mondkapjezelfmaken.nl/instructievideos/#page-content.

Doel is immers dat het mondkapje echt beschermd en zorgt voor voldoende filtering (gebruik o.a. twee lagen): zie: https://mondkapjezelfmaken.nl/instructievideos/#page-content ) en bescherming rond de neus biedt.

Ook kan het mondkapje virus dodend worden gemaakt: https://mondkapjezelfmaken.nl/virusdodend-mondkapje-tegen-corona/.

Vervolgens wordt aangegeven dat door handhavend personeel zoals conducteurs niet actief zal worden opgetreden.

In de toelichting (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-933408) staat:

BOA’s / Steward en toezichthouders gaan niet actief overtredingen
opsporen en beboeten op coronaregels, maar houden toezicht
.

Dat niet actief opgespoord wordt, kan dan ook betekenen dat toch niet iedereen zich aan het dragen van een mondkapje houdt, terwijl duidelijk is dat in het OV geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Ook is het de vraag of de uitgangspunten zoals genoemd in de brief van de staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat (Zie: Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2019–2020 23645 en 25295 Openbaar vervoer Infectieziektenbestrijding nr. 716), namelijk:

•Gebruik het OV alleen voor noodzakelijke reizen; •Werk zoveel mogelijk thuis. •Als het mogelijk is: mijd de spits. •Als het mogelijk is: loop of pak je fiets. •Mijd drukte

kunnen worden nageleefd en op welke manier dat moet.

Hoe bepaal je als individu of je eigenlijk thuis had moeten werken of met het OV kan reizen? Waar ligt de grens? Hoe dwing je bij je werkgever af of je thuis moet werken? Waarom is er geen meer duidelijke lijn gegeven?

Op welke manier bepaal je of je wel of niet de spits kan mijden?

Hoe bepaal je als individu of je toch met de fiets of lopend had kunnen reizen?

Hoe mijd je drukte?

Wat vooral een gemiste kans is, is dat mensen aan hun lot worden overgelaten als het gaat om het invullen van de uitgangspunten. Er worden wel uitgangspunten genoemd, maar geen oplossingen aangeboden.

Doet de overheid het niet dan moeten wij aan de slag met het verzinnen en aandragen van oplossingen zoals bijvoorbeeld:

het rijden met de elektrische scooter, zodat grotere afstanden kunnen worden overbrugd dan met de fiets of lopend.

Teken daarom de petitie voor elektrische scooters en motoren:

https://petities.nl/petitions/subsidie-voor-elektrische-scooters-en-motoren?locale=nl

Juist nu!